În perioada 01.01.2019 – 28.11.2019 agenţii Poliţiei Locale Piteşti au desfăşurat multiple activităţi de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în toate domeniile de activitate pentru care sunt împuterniciţi să acţioneze respectiv: asigurarea ordinii publice, a circulaţiei pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activităţi comerciale şi evidenţa persoanelor. In urma acțiunilor s-au acordat amenzi de 1.267.649  lei, defalcate astfel:

Siguranţă Rutieră

De la începutul anului și pâna în prezent, Serviciul Siguranţă Rutieră din cadrul Poliţiei Locale, a acordat un număr de 5.375 sancţiuni contravenţionale, cu o valoare totală de 707.164 lei, îndeosebi pentru parcarea / staţionarea neregulamentară a autovehiculelor. Agenţii au asigurat fluidizarea traficului în toate zonele unde s-au desfăşurat lucrări în carosabil și în zone cu traffic intens precum zona Podul Viilor.

Compartimentul Activitați Comerciale

Au executat peste 10.000 de controale agenţilor economici și unităţilor de alimentaţie publică, în piețele de pe raza municipiului Pitești și au acordat un număr de 196 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 54.600 de lei.

Compartiment Protecția Mediului
În perioada menționată, au fost efectuate controale specifice, conform atribuțiilor în domeniul protecției mediului. Au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale de 2500 de lei.

Compartiment Disciplina în Construcții și Afișaj stradal

S-au desfășurat un număr de 1450 de controale și acțiuni, atât pentru menținerea disciplinei în construcții și a afișajului stradal, dar și a verificării lucrărilor în carosabil. A fost aplicat un număr de 65 sancțiuni contravenționale, în valoare de 55000 de lei.

Ordine Publică

Pe linie de linişte şi ordine publică, Poliţia Locală a acordat un număr de 3.638 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 448.385 de lei. Au executat acţiuni pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în mijloacele de transport în comun.

În perioada mai sus amintită, au fost desfășurate 170 de acțiuni nocturne cu agenți din cadrul Biroului Intervenție la Evenimente. Au fost vizate toate cartierele orașului, îndeosebi zone unde se tulbură frecvent liniștea și ordinea publică. În urma acestor activitați, au fost legitimate peste 1000 de persoane și au fost sanctionate 760, îndeosebi pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, dar și pentru consumul de alcool pe domeniul public.
În perioada 01.01.2019 – 28.11.2019, agenţii Poliţiei Locale Piteşti au aplicat un număr de 9.289 sancţiuni contravenţionale.