Deși prin lege sunt obligați să depună anual declarațiile de avere și interese, funcționarii de la Direcția Națională Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor Argeș nu au mai depus declarații de avere din 2014, conform site-ului instituției. Pe site, în dreptul acestei secțiuni, sunt înscrise 72 de persoane, dar numai 15 au depus declarația de avere pe 2014, ultimul an când acestea au fost completate. Cei mai mulți sunt consilieri, dar nici urmă de directorul Daniel Lupu, care nu a mai depus declarație de avere de când era mic. Să înțelegem că directorul acestei importante instituții a statului este atât de sărac încât nu merită să-și prezinte public averea sau site-ul nu este reactualizat? Cu toate acestea, pe același site, figurează comunicate de presă din 9.11. 2018.

Conform ANI, termenul limită de completare a declarațiilor de avere pe 2018 a fost 15 iunie.

Nerespectarea termenului pentru depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agenția poate declanșa din oficiu procedura de evaluare;

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010, de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective, dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010.

Aici pot fi consultate declarațiile de avere ale ANSVA ARGEȘ http://old.ansvsa.ro/?pag=7&jud=Arges