Cristian Gentea, directorul general al Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN) a fost premiat la Comitetul Național Roman al Consiliului Mondial al Energiei pentru întreaga activitate din domeniul nuclear. Acest premiu a fost acordat pentru merite deosebite ȋn creṣterea prestigiului ṣi afirmarea ȋn ţară ṣi străinătate a Asociaţiei Comitetului Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei. Acesta este inginer fizician și de-a lungul timpului s-a perfecționat în domenii ca: securitate radiologicã, permis nivel II valabil pânã în 2024, expert armonizare legislativă, expert aplicarea legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului, și este membru al unor instituții de prestigiu ca:  Societatea Română de Fizicã sau Asociaţia de Radioprotecţie.