În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată ITM Argeş a efectuat  un număr de 132  controale, în luna august. Astfel, la un număr de  15 angajatori sancționați,  au fost identificate  prestând muncă nedeclarată un număr de 32 de  persoane.

Valoarea amenzilor aplicate sunt în sumă de 530.000  lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:

  • neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;
  • neacordarea drepturilor salariale;
  • netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidență a salariaților;
  • necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;
  • neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă ;
  • netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

– comerț, confecții, prelucrare lemn, service auto

– alimentație publică, transport; spalatorii auto

– construcţii, protecție și pază.

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 126 de controale.

Au fost aplicate  un numar de 9 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 32.500 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:

– lipsă instruire SSM;

– lipsă control medical periodic;

– neprezentare documente;

– lipsă echipament individual de protecţie ;

– lipsă evaluare riscuri.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

– comerț, alimentație publică, instalatii electrice, spalatorii auto

– construcţii, protecție și pază, transport, confectii textile, distributie marfuri

Persoanele care vor să sesizeze munca nedeclarată o pot face în scris  la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail [email protected], sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11.