Guvernul a anunţat proiectele care se află pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de miercuri, printre acestea aflându-se şi subiecte de politică externă. Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat anul trecut că va fi prezent la toate întrunirile Cabinetului Dăncilă.

Conform legii fundamentale, dacă proietcele vizează „probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice”, Klaus IOhannis participă şi prezidează şedinţele de Guvern.

Ordinea de zi a şedinţei de Guvern de miercuri:

I. PROIECTE DE LEGI
PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi a conţinutului acestora
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind comasarea, actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Satu Mare
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a X-a a Împuterniciţilor, semnat la Ismail, Ucraina, la 4 octombrie 2018 pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi, la 30 septembrie 1997
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi reevaluării
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Muzical „Ambasadorii” şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identității Naționale
7. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

III. MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: „Negocierea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Malaysiei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea terorismului, a criminalităţii organizate şi a altor infracţiuni grave”
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Raportului Final al Comitetului interministerial, constituit conform Deciziei Primului-ministru nr. 268/01.10.2018
MEMORANDUM cu tema: Evaluarea complexă a acţiunilor întreprinse de Guvern în anul 2018 pentru îndeplinirea Programului de guvernare şi publicarea unui volum privind activitatea guvernamentală

IV. INFORMĂRI

INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanţelor în temeiul Legii nr.4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe