Joi, 18 iulie, va avea loc o nouă ședință a Consiliului Local Pitești care cuprinde 22 de proiecte plus punctul ”Diverse.” Printre proiectele de hotărâre se numără: numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar, modernizare locuri de joacă Parc Lunca Argeșului sau proiectul Sistem de irigații Calea Craiovei”.

Iată ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului
municipiului Pitești pe anul 2019.
2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului
instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii pe anul 2019.
3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea execuției
bugetului municipiului Pitești la data de 30.06.2019.
4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea
HCL nr.176/2018 pentru aprobarea Procedurii privind debranșarea
deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică
din municipiul Pitești, modificată și completată prin HCL nr.231/2018.
5. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL
nr.273/2017 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de
transport public local de călători prin curse regulate în municipiul
Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare.
6. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea propunerii de
schimbare a destinației de spațiu de învățământ, a unui imobil-teren.
7. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numărul burselor acordate
elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul
Pitești, în anul 2019.
8. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare locuri de joacă”
Parc Lunca Argeșului.
9. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Sistem de irigații Calea
Craiovei”.
10.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de
fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții “Amenajare teren
sport str. Florilor FN”.
11.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Pitești.
12.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea criteriilor de
acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj,
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de
locuințe și în repartizarea locuințelor.pentru tineri, destinate închirierii
în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
13.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unor unități
locative din fondul locative aflat în patrimoniul public al municipiului
Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Pitești.
14.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte
de închiriere pentru unele locuințe de necesitate.
15.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte
de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională
pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr.25 și
Aleea Negoiu nr.5.
16.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești.
17.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Filarmonicii Pitești.
18.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea, pentru anul 2019,
a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul
Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești,
care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare.
19.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de
fidelitate.
20.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de
fidelitate – nunta de diamant.
21.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea dezmembrării
unui imobil-teren situat în municipiul Pitești, str. Obor nr.3, jud. Argeș.
22.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea inventarului unui
bun mobil aparținând domeniului public al municipiului Pitești.
23.Diverse.